Zapraszamy do rejestracji w VII edycji Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie


Na początku prosimy o wprowadzenie danych szkoły biorącej udział w konkursie.

Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w ciągu 24h otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą rejestrację szkoły, następnie mogą państwo przystąpić do dodawania poszczególnych uczniów. Przypominamy o obowiązku uzyskania zgody rodziców na udział w konkursie i zgody na przetwarzanie danych ucznia na potrzeby konkursu.

Nazwa szkoły *


Imię i nazwisko dyrektora *


Miejscowość *


Ulica i nr budynku *


Kod pocztowy *


Potwierdź kod pocztowy *


Typ szkoły *


Telefon kontaktowy szkoły *


E-mail kontaktowy szkoły *


Potwierdź e-mail kontaktowy szkoły *


Imię i nazwisko Opiekuna *
* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem VII edycji Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.(*) - pola obowiązkowe

Kontakt: admin.akademia@inteligames.eu, tel. 694 648 719